MAGNETOTERAPIA

MAGNETOTERAPIA
Vplyv vonkajších magnetických polí (MP) na živé organizmy, a taktiež magnetické polia vytvarané samotným organizmom, sú predmetom skúmania oddelenia biofyziky - magnetobiológie.
Do magnetických vzájomných vzťahov sa zapájajú nabité elementárne častice, elektrické toky a paramagnetické látky.
V základoch fyziologického a liečebného účinku magnetických polí je efekt vytvorenia indukčného toku v prietokových prostrediach organizmu, a taktiež magnetomechanický účinnok na bioelektrické procesy. Najcitlivejší účinnok magnetických polí sa prejavuje na nervový, endokrinný a krvný systém. Nakoľko magnetické pole prejavuje vplyv predovšetkým na regulačné systémy, svedčí to o jeho širokých možnostiach využitia v komplexnom liečení rôznych ochorení.

TESLAMED

TESLAMED - patrí medzi prístroje vysokointenzívnej impulznej magnetickej terapie. Vďaka vysokej magnetickej indukcii dosahuje účinnok na hĺbkovo uložené nervové, svalové a kostné štruktúry ako aj na vnútorné orgány.

Terapeutický efekt účinku silného magnetického poľa je podmienený nasledujúcimi faktormi:
· stimulácia nervovo-svalového aparátu;
· zväčšenie rýchlosti výmenných procesov;
· regenerácia poškodených tkanív;
· zlepšenie mikrocirkulácie a zosilnenie procesov resorpcie produktov rozpadu v mieste zápalu, čo vedie k protizapalovému efektu;
· zmena náboja bunky, disperzie koloidov a priepustnosti bunkových membrán;
· kupírovanie syndrómu bolesti.


© copyright 2008 | PROPAG, s.r.o.| all rights reserved