SPEKTROTEST

Absorpčná multi-vlnová optická spektrometria
Nový medicínsky, neinvazívny, opticko-diagnostický prístroj, ktorý bol vyvinutý pre klinickú diagnostiku sledovania "in situ" parametrov krvi v mäkkom tkanive.
Prístroj dovoľuje lekárom v reálnom čase neinvazívne merať a vyhodnocovať tri dôležité parametre:
1. index obsahu melanínu v koži (Me)
2. index obsahu kapilárnej krvi v sledovanom objeme tkaniva (Vkr)
3. index priemernej saturácie (SO2) v periférnej krvi (index obsahu oxyhemoglobénu) v sledovanom objeme tkaniva.

Stanovenie obsahu melanínu v melanocytoch (Me) (pigmentové znamienka) má obrovský význam pri diagnostike melanómu, kde v kombinácii s mikrovlnovou rádiometriou sa jednoznačne kvantifikuje stav metabolickej aktivity v melanocytoch kožnej pigmentácie - maligné bujnenie melanocytov (melanóm) kože.


Iný variant meracej sondyPriame meranie parametrov kože

SPEKTROTEST predstavuje diagnostickú techniku tzv. absorpčnej multivlnovej optickej spektrometrie, čo v praxi dovoľuje merať hodnoty SO2 ako priemerný parameter medzi arteriálnou a venóznou saturáciou.


Obr. 1. Príklad okluzívneho funkčného testu dynamického merania údajov. Test tkaniva kože prsta. Čas oklúzie - 12 min.

Táto zdravotnícka pomôcka predstavuje veľmi vhodnú doplnkovú metódu k mikrovlnovej rádiometrii RTM-01-RES ako aj k elektroimpedančnému mamografu MEIK.


© copyright 2008 | PROPAG, s.r.o.| all rights reserved