Sterilný obväz BAUER BANDAGE

Odpradávna sa používali primitívne formy aktívneho uhlia na čistenie rán. "Živočíšne uhlie" je dnes v širokej liečebnej praxi používané ako črevný detoxikátor. Rôzne formy aktívneho uhlia sú nezameniteľnou súčasťou filtrov plynových masiek, chrániacich pred pôsobením najrôznejších toxínov rozptýlených v ovzduší. V priemyslovej praxi, ale tiež v modernej medicíne, sú špeciálne vyvinuté formy aktivovaného uhlíka stále viac využívané v rámci najrôznejších filtračných procesov. Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrajú napríklad zásadnú úlohu pri dekontaminácii pôd otrávených chemikáliami.
Pomerne novou oblasťou využitia aktivovaného uhlíka v terapii sú aktívne sorpčné obväzové prekrytia povrchových aj hlbších rán a defektov. Sú schopné vytvoriť podmienky pre stabilizáciu mikroklímy umožňujúcej harmonické hojenie. S ich použitím sa to s pribúdajúcimi skúsenosťami začíná postupne dariť aj pri takých prípadoch, kde bol predtým uspokojivý efekt dosiahnutý len s vynaložením mimoriadnej starostlivosti, značných materiálových nákladov a pri bezvadnej spolupráci pacienta. Zdá se, že s novými aplikačnými formami aktivovaného uhlíka pre hojenie rán sa začíná uzatvárať kruh, ktorý začal kresliť praveký lovec, keď v snahe zastaviť krvácanie a postupujúcí zápal, vsypal do rany na prášok rozdrvené čerstvo vychladnuté uhlíky z táborového ohniska…

Purifikovaný aktivovaný uhlík je priateľský k životnému prostrediu, ktorého je prirodzenou súčasťou, vyniká ľahkým použitím, je ľahko skladovateľný, cenovo dostupný a bezpečný. Materiály využívajúce aktivovaný uhlík pre liečbu majú dlhú históriu. Prudký vzrast úrovne poznania, zvlášť v priebehu uplynulých dvoch desaťročí, umožnil konštrukciu novej generácie obväzových materiálov, využívajúcich jedinečné vlastnosti zvláštnych foriem aktivovaného uhlíka, označovaných súhrnne ako potencovaný mikrofilamentárny bioaktívny uhlík. Medzi týmito formami vyniká pre svoju chemickú čistotu a v porovnaní s ostatnými doteraz bežne používanými formami, rádovo väčšou adsopčnou schopnosťou a pre adsorpciu prakticky využiteľnou aktivnou mernou plochou povrchu jeho mikrofilamentárnej formy. Práve táto forma bioaktívneho uhlíka je jednou z dvoch základných surovín aktívnej dvojvrstvy, využívanej ako aktívna surovinová složka pre výrobu zdravotníckych prípravkov z rodiny BAUER BANDAGE, ktoré sú určené pre široké využitie v humánnej aj veterinárnej medicíne.

BAUER BANDAGE je sterilný obväzový kryt s purifikovaným aktivovaným uhlíkom v mikrofilamentárnej forme so zvýšenou sorpčnou schopnosťou indukovanou difúziou. Je určený pre liečbu širokého spektra ťažko zahojiteľných rán a defektov pre všetky fázy hojenia, pre zastavenie povrchových krvácaní a detoxikáciu tkanív. Napomáha vytvoreniu a umožňuje dlhodobé udržanie optimálneho prostredia pre harmonický proces hojenia.
Aktivovaný uhlík v čistej mikrofilamentárnej forme má v modernej terapii tri hlavné indikačné oblasti použitia: ošetrenie akútnych krvácajúcich rán, kde dominuje aplikácia suchej uhlíkovej vrstvy, liečenie ťažko zahojiteľných rán a defektov, kde sa pristupuje k uplatneniu zásady "mokrého hojenia" ako jednej z variant moderných postupov zahrňovaných pod pojem "mokré hojenie" a prvá pomoc v prípade intoxikovaných rán alebo ako súčasť komplexného ošetrenia pri bodnutí, uhryznutí alebo inom type poranenia jedovatými organizmami, alebo po kontakte tela s toxínmi najrôznejšieho pôvodu.

Indikácie:
- chronické nehojace sa rany a defekty
- akútne otvorené poranenia
- operacné rany
- kontaminované plochy
- popáleniny
- stomatologické výkony

Vlastnosti:
- urýchluje hemostázu
- cistí spodinu a okraje rán
- odstranuje zápach
- pôsobí analgeticky a antisepticky
- nie sú známe alergické reakcie

Krycí obväz Bauer Bandage sa využíva na ošetrovanie akýchkolvek otvorených akútnych aj chronických defektov kožného krytu ako sú: sekundárne infikované rany, dekubity, ulcusy, bercové vredy, defekty, preležaniny, popáleniny, detoxikácia kontaminovaných plôch otvorené zlomeminy,...

Ošetrovanie chronických rán:
Po vybratí zo sterilného obalu prispôsobte velľost tohoto obväzu tvaru rany. Pred aplikáciou ho namočte alebo navlhčite fyziologickým roztokom, priložte čiernou plochou na ranu a previažte. Pri silnej sekrécii sa doporučuje preväz po 6 hodinách, pri dočistovaní defektov po 12 hodinách a pri granulácii po 24 až 48 hodinách do úplného zahojenia. Uhlíkovú plochu nie je potrebné meniť za novú v prípade, že sa usadené nečistoty dajú opláchnuť prúdom roztoku zo striekačky. V prípade nedostupnosti sterilného fyziologického roztoku je možné v domácich podmienkach pri opakovaných preväzoch použiť pre vlhčenie aj prevarenú pitnú, alebo destilovanú vodu. Krytie je potrebné udržiavať po celú dobu liečby vo vlhkom stave.

Ošetrenie akútnych poranení:
Obdobne ako u chronických rán po navlhčení priložte obväz čiernou plochou na ranu a previažte. Dalšia výmena sa odporúča podlľ charakteru poranenia 12-24 hodín.

Spoľahlivosť výrobku preukazuje jeho nasadenie v extrémnych podmienkach,napr. u vojenských a špeciálnych jednotiek.


© copyright 2008 | PROPAG, s.r.o.| all rights reserved