Objemovo kompresný oscilometer QTHP

Unikátny prenosový medicínsky komplex pre neinvazívne vyšetrenie parametrov arteriálneho tlaku, mechanických funkcií srdca, rozťažnosti stien artérií a priechodnosti kapilárneho cyklu.

Princíp práce komplexu je založený na oscilometrii podľa novodobých ídeí a metód významného ruského lekára N. N. Savického. Pre uskutočnenie merania sa na ruku pacienta navlečie štandardná manžeta, ktorá je spojená s meracím blokom. Kompresia manžety, oscilogram a analýza údajov sa vykonáva automaticky. Meranie môže vykonávať zaškolený stredný zdravotnícky personál.

Originálne konštrukčné riešenie a vhodné programové zabezpečenie dovoľujú široké použitie v rôznych oblastiach medicíny. Namerané ukazovatele efektívne nahradzujú súbor prístrojov a aparátov, ktoré využívajú iné metódy. Zariadenie znižuje časovú náročnosť a náklady na diagnostiku.

Na báze komplexu sú rozpracované a používané aj doplňujúce medicínsko-techncké riešenia: - systém 24 hodinového monitorovania ukazovateľov hemodynamiky - komplexom sa vykonávajú špeciálne vyšetrenia pre niektoré pracovné zaradenia (vodiči lokomotívy, piloti, atď..) - za 40 sekúnd 20 ukazovateľov hemodynamiky - diagnostika hypertónie a hypertenzie - analýza práce srdca a ciev využíva metódu objemovej kompresnej oscilometrie

Registrácia oscilometrických kriviek sa vykonáva na ruke sledovanej osoby za neustáleho narastania tlaku v manžete a s s následným výpočtom ukazovateľov na základe analýzy pulzných javov.

PARAMETRE CENTRÁLNEJ HEMODYNAMIKY


Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.