Mikrovlnový rádiometer RTM-01-RES

Metóda mikrovlnovej rádiometrie patrí medzi vysoko sofistikované metódy identifikácie nádorového bujnenia v živom organizme. Koncom XX. storočia sa objavila na medicínskom prístrojovom trhu a k dnešnému dňu sa už stihla etablovať na Európskom, Americkom, Austrálskom a Ázijskom trhu. Samotná metóda mikrovlnovej rádiometrie je založená na meraní intenzity "vlastného elektromagnetického žiarenia" vyžarovaného bunkami vnútorných tkanív pacienta v rozsahu veľmi vysokých frekvencií v infračervenej (IR) a mikrovlnovej oblasti. Zmena teploty (teplotná anomália) je vyvolaná hlavne zosilneným metabolizmom prebiehajúcom v rakovinových bunkách. Táto skutočnosť umožňuje lekárom pomocou mikrovlnového rádiometra RTM-01-RES vykonávať "skorú diagnostiku zmutovaných buniek" (nádorov) prakticky vo všetkých orgánoch ľudského tela. Podľa existujúcich predstáv, funkčné zmeny, medzi ktoré patrí aj samotná zmena teploty tkaniva, obvykle predchádzajú štruktúrnym (morfologickým) zmenám, ktoré sa zisťujú pomocou všeobecne prijatých metód diagnostiky nádorov - ultrazvukové vyšetrenie, mamografia, palpácia, CT, MNR. Samotná identifikácia nádorových buniek na základe funkčných zmien prebiehajúcich vu vnútri zmutovaných buniek začleňuje rádiometriu medzi vysoko špecializované diagnostické zariadenia, ktoré sú zaujímavé hlavne pre skorú diagnostiku patológie zmutovaných buniek. Mikrovlnový radiometer RTM-01-RES sa používa pre screening ako aj diagnostiku predklinického a klinického štádia vývoja rakoviny.

Základná odlišnosť mikrovlnovej rádiometrie od dobre známej infračervenej (IR) termografie spočíva v tom, že IR termografy umožňujú merať a vizualizovať teplotu kožných tkanív a mikrovlnová rádiometria poskytuje informácie o teplote až z hĺbky niekoľkých (5- 7) centimetrov sledovaného biotkaniva.

Intenzita emitovaného žiarenia je priamo úmerná teplote sledovaného tkaniva. Táto skutočnosť umožňuje mikrovlnovej rádiometrii zmerať vnútornú teplotu tkanív a nameranú hodnotu vizualizovať na obrazovke počítača.

Je známe, že merné vylučovanie tepla v nádore je priamo úmerné rýchlosti jeho rastu, t.j. rýchlorastúce nádory, kde "doubling time" (DT) je najkratší, sú "horúcejšie" a z toho dôvodu aj lepšie viditeľné na termogramoch. To znamená, že rádiometria má unikátnu schopnosť zistiť hlavne rýchlorastúce nádory, ktoré patria medzi najnebezpečnejšie. Teda, zapojenie mikrovlnového rádiometrického vyšetrenia do klinickej diagnostiky nádorov povedie k prirodzenej diagnostickej selekcii pacientov s patologickou diagnózou rakovina toho či onoho orgánu, a tým aj prsníka s búrlivým rastom nádoru.

Mikrovlnový rádiometer RTM-01-RES je vo všeobecnosti určený na sledovanie patologických zmien onkologického charakteru v mäkkych a tuhých tkanivách ľudského tela. Špecifické programové vybavenie má už zabudované v sebe a obsahuje konkretné programy na vyšetrenie jednotlivých orgánov ako sú prsníky, pľuca, pečeň, žalúdok, obličky, štítna žľaza, chrbtica atď. Výrobca firma RES Ltd. neustále modernizuje software a hardware.Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.