TRANSKRANIÁLNA ELEKTROSTIMULÁCIA TES

Prístroje modelovej série TRANSAIR patria medzi medicínske zariadenia novej generácie. Sú určené pre liečbu patologických ochorení pomocou aktivácie obranných mechanizmov ľudského mozgu. Transcraniálna elektrostimulácia je neinvazívna metóda pri ktorej sa využíva selektívny vplyv špeciálneho modulu veľmi slabého el. prúdu na opoidné štruktúry mozgu. Výsledkom tejto stimulácie je zvýšená tvorba endorfínov, ň ktoré predstavujú dôležité molekuly pri regulácii homeostázy, zvýšujú reparačné procesy tkanív, stimulujú imunitu atď. Prístroje série TRANSAIR nachádzajú široké uplatnenie v rôznych oblastiach medicíny a to v chirurgii, stomatológii, pediatrii, dermatológii, onkológii, kozmetológii, gynekológii, neuropathológii, všeobecná terapia, športová medicína a iné.

TRANSAIR 07
Tento model dovoľuje vykonávať nielen obyčajné procedúry TES - terapie ale aj doplňujúce programy:
1) vnesenie údajov audiogramu pacienta do pamäti prístroja a tým určenie poruchy sluchu na štandartných frekvenciách bezprostredne na samotnom zariadení v režime realného času,
2) spolu s TES alebo bez TES vykonanie procedúry akustickej stimulácie orgánov sluchu pacienta.


TRANSAIR 05
Tento prístroj je určený lekárom pracujúcim v stacionárnych podmienkach, ktorí chcú ponúknuť svojim pacientom niečo exkluzívne. Transair 05 má širokú škálu režimov elektroúčinkov a je vybavený množstvom servisných pomôcok: kontrola frekvencie impulzu, indikátor času seansu so spätným odčítaním, možnosť úpravy frekvenčnej modulácie a funkciu autokontroly. V schéme je zapracovaný mnohoúrovňový elektronický systém ochrany pacienta.


TRANSAIR 04
Tento prístroj je určený pre medicínske zariadenia rôzneho typu. Obzvlášť je vhodný pre použitie u tých prípadov, kde je nevyhnutné využívať silu prúdu viac ako 3 mA. Napr.: pri silných bolestiach, liečba alkoholizmu, narkománie atď. Prístroj je vybavený kontrolou frekvencie impulzu, indikátorom času seansu so spätným odčítaním, možnosťou úpravy frekvenčnej modulácie a funkciou autokontroly. V schéme je zapracovaný mnohoúrovňový elektronický systém ochrany pacienta.


TRANSAIR 03
Tento model je vhodný pre praktikujúcich lekárov a pre ambulantné použitie, ako aj pre lekárov pracujúcich v teréne. Tento prístroj môže používať aj samotný pacient.


TRANSAIR 02
Tento prístroj je určený pre použitie v poľných podmienkach, ako aj samotným pacientom v domácom prostredí. Je napájaný akumulátorovými batériami, ktoré umožňujú vykonať 3 - 4 procedúry bez nabitia.


Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.