Neinvazívny analyzátor krvi AMP

   podrobnejšie na www.blood.sk

Komplex medicínskeho prístroja neinvazívnej analýzy krvi AMP. Princíp merania prístroja je založený na patentovanej metodike rozloženia biochemických charakteristík krvi, ktoré korelujú s parametrami krvného prietoku a systému enzýmov.

Meranie hodnotí:
- stav organizmu z pozície funkčnosti, hemodynamickej rovnováhy,
    tekutinovej výmeny a plynovej homeostázy atď,
- stav centrálneho nervového systému,
- stav srdcovo - cievneho komplexu,
- funkčné hodnoty pľúc
- diagnostika a funkčné parametre pečene a obličiek
- vzájomné prepojenie enzýmových systémov s imunitným systémom.

Meranie je absolútne bezbolestné a zariadenie nepotrebuje na analýzu ani kvapku krvi.
Doba analýzy je podľa nastaveného programu 180 - 360 sekúnd. Pacient po skončení vyšetrenia odchádza spolu s výsledkami.


Analyzované parametre krvi:
Krvný obraz:

1. hemoglobín Hb (norma 115-174 g/L):
2. erytrocyty RBC (norma: 3,7-5,8 10*12/L):
3. lymfocyty (norma: 19-37%):
4. leukocyty WBC (norma: 4,5-11 10*9/L):
5. segmento jadrové neutrofily (norma: 47-72%):
6. rýchlosť sedimentácie erytrocytov ESR (norma: 2-15 mm/h):
7. eozinofily (norma: 1-5%):
8. monocyty (norma: 3-11%):
9. paličko jadrové neutrofily (norma: 1-5%):

Metabolizmus elektrolytov:
10. plazmový vápnik Ca (norma: 2,25-3,0 mmol/L): 11. plazmový horčík Mg (norma: 0,7-1,05 mmol/L): 12. plazmový draslií K (norma: 3,48-5,3 mmol/L) 13. plazmový sodík Na (norma: 130,5-156,6 mmol/L):
Zrážanlivosť krvi::
14. začiatok zrážania krvi (norma: 30 s-2 min.):
15. koniec zrážania krvi (norma: 3-5 min.):
16. trombocyty PLT (norma: 150-350 10*9/L):
17. hematokrit (norma: 34-51%):

Systém enzýmov:
18. AST (norma: 0,1-0,634 mmol/L):
19. ALT (norma: 0,1-0,667 mmol/L):
20. AST (norma: 6-38 U/L):
21. ALT (norma: 6-40 U/L):
22. AST/ALT DeRitis koeficient (norma: 1,33):
23. amyláza (norma: 12-32 g/H*L):
24. Celkový bilirubín (norm 8,6...20,5) : 5,2 mkmol/l
25. Konjugovaný bilirubín (norm 2,2..6,1) : 1,8 mkmol/l
26. Nekonjugovaný bilirubín: 3,4 mkmol/l
27. Koncentrácia plazmy albumen : 68,9 g/l

Asimilácia a transport kyslíka:
28. hustota plazmy: (norma: 1048-1055 g/L):
29. objem cirkulačnej krvi (norma: muži 68-70, ženy 65-69 ml/kg):
30. objem cirkulačnej krvi za minútu (norma: 3,5-4,3 ml/min.):
31. objem privedeného kyslíka ku tkanivu (norma: 260-280 ml/s):
32. výmena plocha plynov (norma: 3500-4300 m2):
33. vitálna kapacita pľúc VC (norma: 3,5-4,3 m2):
34. transport kyslíka (norma: 900-1200 ml/min.):
35. množstvo asimilovaného kyslíka na 100 g tkaniva (norma: 3,12):
36. obsah O2 v krvi tepny (norma: 95-98%):
37. kardiálna ejekcia (norma: 60-80 ml):
38. množstvo asimilovaného kyslíka na kg (norma: 4-6 ml/min./kg):
39. pulmonálna ventilácia (norma: 4-10 L/min.):
40. množstvo asimilovaného kyslíka (norma: 200-250 ml/min.):
41. množstvo spotrebobaného myokardiálneho kyslíka (norma: 7-10 ml/min.):
42. deficit cirkulačnej krvi (norma: 0-250 ml):
43. vitálna kapacita pľúc v expiráčnej faze v ml:
44. maximálny prietok vzduchu (norma: muži 84-116 L/min.):
45. Tiffno index FEV1/FEV (norma: muži 84-110, ženy 86-109%):

46. fibrinogén (norma: 2,0-4,0 g/L):
47. kreatinín (norma: 55-123 mmol/L):
48. dopamine hydroxiláza (norma: 31,5-32,5 nmol/ml/min.):
49. kyselina mliečna (norma: 0,99-1,38 mmol/L):
50. močovina (norma: 2,0-8,3 mmol/L):
51. glukóza (norma: 4,0-6,1 mmol/L):
52. trigliceridy TG (norma: 0,55-1,85 mmol/L):

53. celkový cholesterol (norma SI: 3,11-6,48 mmol/l), (norma: 4,2-8,9 [Fredrickson et al., 1967]):
54. B- lipoproteín (norma: 27-55 mmol/l):
55. B- lipoproteín (norma: 3-6 g/L):
56. cholesterol LDL (norma: 2,35-2,43 mmol/L):
57. cholesterol VLDL (norma: 0,20-0,22 mmol/L):
58. cholesterol HDL (norma: 1,25-4,25 mmol/L):

Asimilácia a transport CO2:
59. vylúčené množstvo CO2 (norma: 119-182,4 ml/min.):
60. obsah CO2 v arteriálnej krvi (norma: 35,8-46,6%):
61. obsah CO2 vo venóznej krvi (norma: 51-53%):
62. množstvo produkovaného CO2 (norma: 150-340 ml/min.):

Vnútorný prietok krvi v % k celkovému prietoku krvi:
63. prietok krvi myokardom (norma: 4.67%): z celkového prietoku krvi
64. svalový prietok krvi (norma: 15.75%): z celkového prietoku krvi
65. cerebrálny prietok krvi (norma: 13.86%): z celkového prietoku krvi
66. prietok krvi hepatálnou bránou (norma: 27.78%): z celkového prietoku krvi
67. renálny prietok krvi (norma: 23.34%): z celkového prietoku krvi
68. prietok krvi kožou (norma: 8.55%): z celkového prietoku krvi
69. prietok krvi ostatnými orgánmi (norma: 6.23%): z celkového prietoku krvi

Vnútorný prietok krvi v ml/min:
70. prietok krvi myokardom(norma: 250-290 ml/min.):
71. svalový prietok krvi (norma: 930-1100 ml/min.):
72. cerebrálny prietok krvi (norma: 750-800 ml/min.):
73. prietok krvi hepatálnou bránou (norma: 1690-1740 ml/min.):
74. renálny prietok krvi (norma: 1430-1490 ml/min.):
75. prietok krvi kožou (norm 500-535 ml/min.) :
76. prietok krvi ostatnými orgánmi (norma: 375-390 ml/min.):

77. acetylcholín (norma: 81,1-92,1 mkg/ml):
78. erytrocytárna acetylcholinesteráza (norma: ):

Časový posun kardiomechaniky:
79. interval PQ (norma: 0,125-0,165 s):
80. interval QT (norma: 0,355-0,400 s)
81. interval QRS (norma: 0,065-0,100 s)
82. kontrakcia ľavej srdcovej komory myokardu (norma: 60-85%):
83. systolický arteriálny tlak : mm Hg
84. diastolický arteriálny tlak : mm Hg
85. odolnosť nižšej cirkulácie (norma: 140-150 din/cm*s):
86. šírka tretej ventrikulárnej komory mozgu (norma: 4-6 mm):
87. tlak spinálnej tekutiny (norma: 90-145 mm vody):
88. centrálny venózny tlak CVP (norma: 70-150 mm vody):
89. čas nižšej cirkulácie (norma: 16,0-23,0 s):
90. čas systémovej cirkulácie (norma: 4,0-5,5 s):

91. spektrálna vlnová dĺžka absorbcie CO2 v krvi (norma: 4,165-4,335 mkm):
92. spektrálna vlnová dĺžka absorbcie N2O v krvi (norma: 3,7828-3,9372 mkm):
93. koncentrácia H2 v žalúdočnej šťave (norma: 1,2-1,7):
94. pH krvi (norma: 7,36-7,45):
95. sH (norma: 7,32-7,40):
96. činnosť srdca (norma: 0,692-0,788 J):
97. kyselina glutamová (norma: 0,0045-0,0055 mmol/l):
98. kyselina tyrozínová (norm:1,4-1,8 mg*%[Zbarskiy B. I., 1972]):
99. svalová kreatínkináza (norma: 473-483 mkmol/min./kg):
100. srdcová kreatínkináza (norma: 35,1-38,1..mkmol/min./kg):
101. glykogén (norma: 11,7-20,6 deti: 7,5-11,7 mg%):
102. atrofia život podporujúcich síl (norma: 5,15-18,0 kJ/kg/min.)
103. podiel činnosti asimilovaného kyslíka (norma: 45-60%):
104. čas jednotkovej záťaže (norma: 3-10 min.):
105. respiračný faktor (norma: 0,8-1,2):
106. tyrozin Y(mmol/l):
107. cerebrálny prietok krvi na 100 g tkaniva (norm: 50-55 ml/100g):
108. urinový testosterón (norma: muži: 6,93-17,34 ženy: 2,77-10,4 mkmol/24h):
109. celkový estrogén (norma: muži:17,95-64,62 ženy: 78,98-376,95 nmol/24h):
110. extracelulárna voda ECT (norma: 21-23%):
111. intracelulárna voda ITC (norma: 39-42%):
112. celková telesná voda CTV(norma: 53-60%):
113. krvný prietok na 1 g štítnej žľazy (norma: 4ml):
114. krvný prietok na 1 g cerebrálneho tkaniva (norma: 2,9-3,2ml):
115. index eliminácie tkanivového kyslíka (norma: deti 0,296-0,336 dospelý: 0,26-0,34):
116. spazmus Oddiho zvierača (norma: 39-41):
117. protrombínový index (norma:75-104%):

Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.