PRÍSTROJE POMOCNÝ ZDRAVOTNÝ MATERIÁL
AMP - Neinvazívny analyzátor krvi Bandáž
MEIK - Elektroimpedančná mamografia Coralwoop
Plazon Superantitox 100
RTM - Mikrovlnový rádiometer  
APKO - Pulzný oscilometer  
EKG  
Spirometer  
SONOMED  
Transkraniálny stimulátor  
Kryokomora  
Spektrotest  
Magnetoterapia  
Infračervená kamera  

Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.