EKG Kardiovízor 6C

Diagnostika je založená na počítačovej analýze a 3D vizualizácii elektromagnetického žiarenia myokardu v nízkoamplitúdnych fluktuáciách štandardného EKG, registrovaného na končatinových zvodoch.

Systém umožňuje už v skorých štádiách detegovať prítomnosť patologických zmien v srdci a i pravdepodobnosť ich lokalizácie pri rôznych ochoreniach. Pri ischemickej chorobe srdca citlivosť metódy predstavuje 80% (pri zachovaní špecifity väcšej ako 75 %). Získané výsledky predstavujú základ pre uskutočnenie hĺbkovej diagnostiky.

Prednosti zariadenia:
- kvantitatívne hodnotenie stavu srdca
- 3D vizualizácia portrétu srdca
- diagnostika štandardného EKG snímaného z rúk a nôh pacienta v sedavej polohe
- doba trvania samotnej diagnostiky menej ako 1 minútu
- databáza pacientov a dynamické porovnávanie výsledkov
- vysoká citlivosť a špecificita. V závislosti od patologického procesu je citlivosť prístroja oproti štandardnému EKG 7-50 krát väcšia. Umožňuje skorú detekciu abnormalít myokardu.
- využíva nové informácie z EKG fluktuácie, ktoré sú obyčajne pri klasických EKG prístrojoch ignorované.
- zhodnocuje stabilitu prúdov myokardu
- deteguje malé metabolické odchýlky, ktoré predchádzajú nebezpečnému ischemickému poškodeniu myokardu
- vyžaduje ďaleko menšiu profesionálnu zručnosť a skúsenosť pri súčasnom dosiahnutí lepších a rýchlejších výsledkov, než je to u klasickej EKG diagnostike

Na ilustračnom obrázku je zobrazený príklad diagnózy infarktu srdca získaného 4 elektródami (oproti 6 u štandardného EKG). Klasické EKG signály nepopisujú odchýlku, typické krivky aVF sú považované za normálne. Avšak CardioVisor 6c systém po vykonaní fluktuačnej analýzy zobrazil patologický obraz srdcového stavu (červená časť v ľavej a pravej komore) a odporúča sa kompletné vyšetrenie. Následné klinické vyšetrenie potvrdilo záver získaný z Cardio Visora 6c.


Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.